Accessibility Tools

Voorbereiding Provinciaal Inpassingsplan en ProjectMER

Tegelijkertijd met de afronding en besluitvorming op de Structuurvisie en Plan-Milieueffectrapportage (MER) wordt gewerkt aan de voorbereiding van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Project-MER.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Wij willen u graag regelmatig en tijdig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Oostpolder. Dat doen we via deze website en een nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen. Hiervoor kunt u zich This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..