Toegankelijkheid

Skip to main content

Privacyverklaring

Tot 16 september 2021 verwees deze website naar de privacyverklaringen van de provincie Groningen en de gemeente het Hogeland. Vanaf 17 september 2021 is onderhavige privacyverklaring van toepassing.

Deze website is een initiatief van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de realisering van de integrale gebiedsontwikkeling in de Oostpolder. Onderlinge afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst d.d. 13 april 2021 inzake "Planvormingsfase uitbreiding Eemshaven (Gebiedsontwikkeling Oostpolder).

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als overheidsinstanties gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt.

Privacyverklaring

Om uw recht op privacy te waarborgen gaan wij (de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland) uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken om u goed van dienst te kunnen zijn.

Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en hoe we dat doen en op welke manier u van uw rechten gebruik kunt maken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Nieuwsbrief

Voor het versturen van een nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw e-mailadres

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvangt u periodiek een nieuwsbrief via de door u opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrief via een link in de nieuwsbrief. Uw e-mailadres gebruiken wij alleen voor het versturen van deze nieuwsbrief.

Bijeenkomsten / gesprekstafels

Voor het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten/gesprekstafels verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw woonplaats: Wij vinden het namelijk van belang dat deze bijeenkomsten vooral bezocht worden door de doelgroep (inwoners uit de genoemde regio).

Indien u zich aanmeldt voor de bijeenkomsten/gesprekstafels, ontvangt u voor elke bijeenkomst/gesprekstafel een uitnodiging. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze uitnodigingen via een link in de uitnodigingsmail. Uw e-mailadres gebruiken wij alleen voor het versturen van deze uitnodiging.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen de projectmedewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisatie te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van taken. Als we gegevens delen doen we dat onder de voorwaarde dat er passende beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen. In dit geval wordt voor de hosting van de website (BugelHajema), het versturen van de nieuwsbrief (Spotler) en het versturen van de uitnodiging (Maglr) een derde partij ingeschakeld met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, waarin geborgd wordt dat de verwerking conform de AVG plaatsvindt en dat uw gegevens niet buiten de EER worden verwerkt.

Toestemming

De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij het versturen van de nieuwsbrief en de uitnodigingsmail is uw toestemming. Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dat kan via het linkje in de nieuwsbrief of de uitnodigingsmail. U kunt ook contact opnemen met de provincie Groningen: 050 - 316 49 11 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met de gemeente Het Hogeland: 088-345888 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Website en cookies

U bezoekt onze websites zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem automatisch een klein bestand (een cookie) met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u. Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw (aan)vraag te kunnen geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. Dit geldt voor alle websites in het beheer van de provincie Groningen.

De volgende cookies worden gebruikt:

 • PHPSESSID: tijdelijke sessie cookie, wordt bewaard voor de duur van de sessie;
 • MaglrCookieConsent: cookie, die de status van de toestemming bijhoudt, wordt bewaard voor 1 jaar;
 • HideNavigationTippy / HideRegisterTippy: cookie, die bijhoudt of navigatie/register pop-up al is laten zien, wordt bewaard voor 1 jaar;
 • GatedContent: cookie, die bijhoudt of bezoeker het formulier al heeft ingevuld, wordt bewaard voor 1 jaar.

Google Analytics

We verzamelen tevens algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Daarvoor gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Dat doen we op de volgende manier:

 • We maken gebruik van Google Analytics-cookies. Daarmee krijgen we inzicht in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Met deze statistieken verbeteren we onze website.
 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 • De Google-Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
 • Het IP-adres van iedere websitebezoeker is geanonimiseerd in Google Analytics. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd, zodat een verwijzing naar personen wordt uitgesloten.
 • De optie 'gegevens delen' in Google Analytics hebben wij uitgezet. Dat betekent dat we Google geen toestemming geven om gegevens van onze websitebezoekers voor eigen doeleinden te gebruiken.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Voor vragen hierover, kunt u ons bereiken op: 050 - 316 49 11 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de gemeente Het Hogeland: 088-345888 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief en het versturen van uitnodigingen bewaren wij u gegevens tot het moment dat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief resp. de uitnodigingen of dat het project is beëindigd. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens we van u hebben kunt u contact met ons opnemen.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke gegevens we van u hebben en wat we er mee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde gegevens;
 • het intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Als u contact hierover met ons opneemt, let er dan op dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we geen gegevens van de verkeerde persoon doorgeven, aanpassen of verwijderen.

Hebt u nog vragen?

Het toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland. Voor vragen kunt u hen bereiken door tijdens kantooruren te bellen met de provincie Groningen: 050 - 316 49 11 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met de gemeente Het Hogeland: 088-345888 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hebt u een klacht?

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We willen het graag oplossen. Een klacht kunt u direct online indienen.

U kunt ook bij de Autoriteit persoonsgegevens een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door de provincie.