Toegankelijkheid

Skip to main content

Eerste impressie groen-blauwe zone

Dinsdagavond 8 maart hebben de deelnemers van de gesprekstafels als eersten een terugkoppeling gekregen over de 'tussenstand' ontwerpend onderzoek. Vorig jaar hebben ze input geleverd voor de mogelijke invulling van de groen-blauwe zone en inrichting van het bedrijventerrein. Tijdens de bijeenkomst werden mogelijkheden voor de invulling op grond van die input getoond. Inwoners konden daarop reageren, wat vinden ze goed aan deze ideeën, wat moet anders, wat ontbreekt…

De eerste reacties zijn positief. We werken verder op grond van wat er 8 maarten en op de informatiemarkt is opgehaald.

In mei gaan we verder met een 4e ronde gesprekstafel. Deze gaat over het concept Masterplan en input milieueffectenrapport (MER). Medio juni start vervolgens het onderzoek naar de milieueffecten. Tijdens de informatiemarkt kunt u zich laten infomeren wat dit betekent.