Toegankelijkheid

Skip to main content

7 februari informatiebijeenkomst Oostpolder

Dinsdagavond 7 februari organiseren wij een informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling Oostpolder. Hiervoor nodigen we u van harte uit. We geven u deze avond een ‘tussenstand’ van de milieuonderzoeken die we op dit moment in het kader van de m.e.r.-procedure laten uitvoeren. Niet alle onderzoeken

 zijn al klaar, maar omdat de milieuonderzoeken veel informatie opleveren willen we u graag in stappen informeren over de resultaten.

Het gaat om de onderzoeken naar effecten zoals in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschreven (zie hier)  De tussenresultaten van de onderzoeken worden door middel van een presentatie met u gedeeld. Denk hierbij aan onderzoeken als verkeer, externe veiligheid, geluid, landschap en natuur. Na de presentatie kunt u met verschillende deskundigen in gesprek en uw vragen stellen.

Wanneer:

Dinsdag 7 februari

Aanvang: 19:30 - 21:30 uur (vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar)

Waar:

Dorpshuis Diggelschip

Molenweg 18

Oudeschip