Toegankelijkheid

Skip to main content

Planning

Tot medio 2022 werken we aan een Masterplan. Dit plan beschrijft de ontwikkelingen in de Oostpolder en is de basis voor concrete projecten. Daarin staan beschreven:

  • De uitgangspunten, eisen en wensen die we hanteren voor de uitwerking.
  • De ‘plattegrond’ van het bedrijventerrein en richtlijnen voor de inrichting van de afzonderlijke kavels in de Oostpolder.
  • De inrichting van groen-blauwe bufferzones rond de dorpen.
  • De financiële doorrekening. De kosten en de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling moeten namelijk wel met elkaar in evenwicht zijn.

Als het masterplan klaar is, is dat de basis voor aanvullend milieuonderzoek en planologische procedures.

Tegelijkertijd maken we met de inwoners afspraken over compensatie en garantie.
Met de grondeigenaren gaan we in gesprek over de voorwaarden voor het inbrengen van hun grond.