Toegankelijkheid

Skip to main content

Inspiratieroute groene bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Het groene bedrijventerrein Euvelgunne geeft inspirerende voorbeelden voor de inrichting van de Oostpolder. Daar heeft het groenbedrijf ‘Donker Groep’ samen met de gemeente Groningen gewerkt aan een duurzaam en klimaatbestendigheid van het terrein. We lichten een aantal voorbeelden toe die u kunt bekijken wanneer u inspiratie op wilt doen.

Salomon's metalen - Götenburgweg 24 

Hier is een biodiversiteitswadi aangelegd. Dat is een met grind en zand gevulde greppel of sloot waar regenwater tijdelijk opgeslagen kan worden. In plaats van afgevoerd te worden via het riool, krijg het regenwater hier de kans om langzaam in de bodem weg te zakken. De wadi is biodivers omdat het is ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel. Dat trekt insecten en vogels aan en overleeft zowel droge als natte tijden. Verder is tegen een transformatorhuisje een groot insectenhotel geplaatst.

Peitsman - Flensburgweg 15 

Bij Peitsman staan natte bakken langs het hek: een zogeheten 'Rain Garden' aangelegd. Het regenwater loopt vanaf het dak in deze bakken, waarin beplanting staat die zowel droge als natte omstandigheden aankan. Als de bakken vol zijn lopen die weer over in een ondergrondse berging, die in extreme situaties weer kan overlopen naar het riool. De berging zorgt voor een langzame infiltratie in de bodem en zo is gegarandeerde waterveiligheid op het terrein.

De grastegels op de parkeerplaats is een vorm van waterdoorlatende verharding: water dat hier infiltreert komt direct in de ondergrondse

Feenstra - Emdenweg 5 

De regenpijpen langs de geven van dit gebouw wateren af in grote plantenbakken. Deze zijn via een overloopsysteem met elkaar verbonden. Als de laatste bak ook is volgelopen stroomt het water op de kiezels, waaronder een wadi verborgen is. Ook hier is een overloop voor het riool aanwezig voor extreme regenval. Zo is de afvoer van regenwater altijd gegarandeerd.

Euvelgunnerweg 

De Euvelgunnerweg loopt door de Hunzezone die door Boer Ties Dijkhuis van de ondergang is gered. Hier kunt u ervaren hoe een groene strook u het gevoel kan ontnemen op een bedrijventerrein te zijn. Tussen de bomen door zijn de bedrijven zichtbaar, maar het gebied ademt sfeer en natuur. Inspiratie voor de toekomst!

Achtergrondinformatie kunt u vinden via onderstaande links: