Toegankelijkheid

Skip to main content

Terinzagelegging PIP en Project-MER, Ontwerp Exploitatieplan en ontwerpbesluit Veiligheidscontour

Op de online leestafel vindt u alle ter inzage liggende documenten van het Provinciale Inpassingsplan Oostpolder, de Project-MER, het ontwerpbesluit Veiligheidscontour en het Ontwerp Exploitatieplan Oostpolder. Tegelijkertijd heeft de gemeente Het Hogeland

het Ontwerpbesluit Hogere waarde geluid ter inzage. Ook deze vindt u op de online leestafel.