Toegankelijkheid

Skip to main content

Vangnetregeling - update

De Vangnetregeling komt niet op 16 januari 2024 op de collegetafel. Er wordt gewerkt aan een nieuwe datum, deze zullen we hier melden zodra deze bekend is.  Dat neemt niet weg dat het uitgangspunt om de regeling met terugwerkende kracht op 1 januari 2024 in te laten gaan overeind blijft.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) en het college van Burgemeester en Wethouder (B&W) van de gemeente Het Hogeland gaan binnenkort een besluit nemen over de inwerkingtreding van de Vangnetregeling. Het besluit zal inhoudelijk gaan over het advies dat Buro Brink heeft opgesteld na overleg met omwonenden tijdens een aantal werksessies. Hierin werd uitgegaan van een vergoedingspercentage van 95% van de getaxeerde waarde van de woning. Op 8 november tijdens de Provinciale Statenvergadering heeft Provinciale Staten verzocht om dit percentage op te hogen naar 97%. Dit is inmiddels verwerkt in de regeling. Het besluit omvat daarnaast de werkwijze, zodat geborgd is waar inwoners zich kunnen aanmelden voor de regeling en hoe de financiering geborgd is..

van de Vangnetregeling. Het besluit zal inhoudelijk gaan over het advies dat Buro Brink heeft opgesteld na overleg met omwonenden tijdens een aantal werksessies. Hierin werd uitgegaan van een vergoedingspercentage van 95% van de getaxeerde waarde van de woning. Op 8 november tijdens de Provinciale Statenvergadering heeft Provinciale Staten verzocht om dit percentage op te hogen naar 97%. Dit is inmiddels verwerkt in de regeling. Het besluit omvat daarnaast de werkwijze, zodat geborgd is waar inwoners zich kunnen aanmelden voor de regeling en hoe de financiering geborgd is..

Zodra GS en College van B&W besluit neemt tot inwerkingtreding van de regeling, dan zal de regeling met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2024.