Toegankelijkheid

Skip to main content

Woensdag 17 januari 2024 Informatiemarkt in Roodeschool

Het ontwerp Provinciale Inpassingsplan (PIP) met bijbehorend Project-MER Oostpolder, ontwerp Exploitatieplan Oostpolder en het ontwerpbesluit Veiligheidscontour liggen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Op 17 januari 2024 organiseren we een inloopmiddag- en

avond waar u terecht kunt voor uw informatie en waar u uw vragen kunt stellen.

Deze informatiebijeenkomst is op 17 januari 2024 in Hotel Ekamper, Radsweg 12, Roodeschool.
Tussen 15:00 uur en 17:30 uur en van 18:30 uur tot 21:00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 Er is deze avond over diverse plannen en ontwikkelingen die spelen in de regio Eemshaven informatie beschikbaar, namelijk:

  • Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Oostpolder met bijbehorden Project-MER, ontwerp Exploitatieplan Oostpolder en het ontwerpbesluit Veiligheidscontour
  • Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Windpark Eemshaven West inclusief MER, ontwerp-omgevingsvergunning, ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming en ontwerp-watervergunning
  • Ontwerp beschikking hogere waarden Wed geluidhinder van de gemeente Het Hogeland
  • Ontwerp bestemmingsplan Eemshaven van de gemeente Het Hogeland
  • Programma Eemshaven+ van de gemeente Het Hogeland

Zoals u ziet hebben alle plannen en besluiten, die nu ter inzage liggen, te maken met nagenoeg hetzelfde gebied: Eemshaven en omgeving. Daarom hebben de Provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland besloten om één inloopmoment te organiseren waarop u alle plannen en besluiten kunt bekijken en waar deskundigen aanwezig zijn om uw vragen te
beantwoorden.