Toegankelijkheid

Skip to main content

Creatieve eerste gesprekstafels Oostpolder

De eerste ronde gesprekstafels voor de Oostpolder zijn achter de rug. Zo’n twintig omwonenden, Anton Bardie van Groninger Dorpen en afgevaardigden van Dorpsbelangen Oudeschip deelden hun ideeën en schetsen met ruimtelijk bureau BügelHajema. Avonden waar creativiteit en enthousiasme de boventoon voerden.

Wie meedenkt, heeft invloed. Wat niet wil zeggen dat meedenken gelijk staat aan instemmen met de plannen. Zoals één van de deelnemers het zei: "We doen mee, maar onder protest". Zo was er tijdens de gesprekstafels zowel ruimte voor kritische geluiden als constructief meedenken. De twee avonden gingen over de inrichting van het bedrijventerrein en de inrichting van de groenblauwe zone.

Projectleider Philippine van der Schuijt kijkt met waardering terug op de avonden. “Het waren gezellige avonden met veel creativiteit. Met dikke stiften en boterhampapier werden toekomstbeelden voor Oudeschip geschetst en vormgegeven. Daarbij was niets te gek: deelauto's voor het dorp, een bloemenstrook op de dijk, een plukbos op het bedrijventerrein. We hebben alles genoteerd en de ideeën die het breedst door het dorp gedragen worden kunnen mogelijk ook tot uitvoering worden gebracht. En dat is precies waarom we dit doen!”

Deelnemers van de gesprekstafels vonden de beschikbare tijd voor het maken van plannen te kort. Daarom komt er binnenkort een tweede sessie met dezelfde thema's, zodat u ideeën die u later te binnen schoten, alsnog kunt benoemen. Neem ook buren of andere dorpsbewoners mee die vergeten hadden zich op te geven voor de gesprekstafels. Houd deze web site goed in de gaten, want de tweede gesprekstafel wordt hier aangekondigd, waarschijnlijk begin oktober. We zien u dan graag!