Toegankelijkheid

Skip to main content

Provinciale Staten stemmen in met uitbreiding Eemshaven

In de vergadering van 30 juni hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel om te starten met het maken plannen voor de uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder. De provincie Groningen werkt hierin samen met de gemeente Het Hogeland. Het statenbesluit kunt u vinden op de website van de provincie Groningen.