Toegankelijkheid

Skip to main content

Raadsleden Het Hogeland op bezoek

Raadsleden Het Hogeland op bezoek

Woensdag 21 september bracht de raad van de gemeente Het Hogeland een bezoek aan het gebied rond de Oostpolder. In het 'Diggelschip' in Oudeschip was een informatiemarkt 

ingericht waarvoor ook bewoners waren uitgenodigd. Raadsleden werden breed geïnformeerd over de stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling Oostpolder. Met name de lopende onderzoeken en ontwikkelingen werden toegelicht zoals onder andere de 'open planprocedure', de MER, de Vangnetregeling en het Ruimtelijke Kwaliteitskader. Uiteraard was er veel ruimte voor gesprek over de gebiedsontwikkeling van de Oostpolder. Raadsleden gaven aan dat ze het hebben gewaardeerd om bijgepraat te worden en in gesprek te kunnen gaan. Het was een geslaagde bijeenkomst!