Toegankelijkheid

Skip to main content

Vervolgavond Vangnetregeling

Op 25 oktober is het concept van de Vangnetregeling voor de gebiedsontwikkeling Oostpolder door bureau Brink gepresenteerd aan belanghebbenden. Er is deze avond veel gesproken over het voorgestelde concept en op het einde was duidelijk dat er behoefte is aan een vervolgafspraak. Deze avond zal plaatsvinden op dinsdag 22 november in het Diggelschip te Oudeschip.

Programma

19:00 - 19:30 uur          Inloop

19:30 uur                     Start bijeenkomst

22:00 uur                     Einde bijeenkomst

We hopen u dan weer te zien.