Toegankelijkheid

HACKATHON: Help Groningen de Oostpolder hét bedrijventerrein van de toekomst te maken!

Check onze Oostpolder hackathontrailer!

De Oostpolder: bruto 600 ha in de kop van Groningen, op een unieke locatie tussen kleine dorpskernen, landbouwgrond en Eemshaven, strategisch gepositioneerd in ‘het groene stopcontact van Nederland’.

Hier ontwikkelen wij (gemeente Het Hogeland en provincie Groningen) een bedrijventerrein met ruimte voor uitzonderlijk grote kavels (50 hectare of meer) bedoeld voor grootschalige, innovatieve bedrijven met een grote behoefte aan elektriciteit, water en/of ruimte, die met de beschikbare ruimte creatief, innovatief en duurzaam om willen gaan. Denk hernieuwbare energie. Denk high tech. Denk groene waterstof. Maar bovenal: denk groots.

Maar onze ambitie gaat véél verder dan het realiseren van louter een duurzaam bedrijventerrein dat veel ruimte biedt. We dagen teams van over de hele wereld uit om het antwoord te vinden op de vraag: hoe maken we van De Oostpolder een wereldwijd voorbeeld van een toekomstgericht bedrijventerrein? Een bedrijventerrein waar we niet alleen proberen de negatieve impact op omgeving en samenleving zoveel mogelijk te beperken, maar waar de bedrijven op het terrein, de omwonenden en de rest van de wereld vooral kunnen profiteren van positieve effecten op de omgeving en de samenleving?

De Oostpolder: Het eerste bedrijventerrein dat niet alleen ruimte biedt aan innovatieve bedrijven, maar waar bedrijven betrokken zijn bij de omgeving en bijdragen aan de leefbaarheid en de brede welvaart in het gebied. 

Wat is de uitdaging?

We zoeken innovatieve oplossingen of toepassingen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat het bedrijventerrein energie voor de omgeving oplevert, in plaats van schadelijke stoffen uitstoot. Of dat er zo aantrekkelijk uitziet dat mensen er juist naar komen kijken, in plaats van er snel doorheen te rijden. Een terrein waar de gevestigde bedrijven optimaal samenwerken op het gebied van energie en grondstoffen en waar de bedrijven (gezamenlijk) vanuit hun betrokkenheid bij het gebied en de samenleving een impuls geven aan de verschillende (fysieke en sociale) kenmerken van leefbaarheid. Een terrein kortom waarvan de directe omgeving in plaats van lasten vooral lusten ervaart en dat partijen van over de hele wereld inspireert om bedrijvigheid op een nieuwe manier te vestigen. 

Hoe maken we van de Oostpolder hét bedrijventerrein van de toekomst?

Het eerste terrein dat niet alleen ruimte biedt aan innovatieve bedrijven, maar een terrein dat erin slaagt om op de korte én lange termijn waarde toe te voegen aan de directe omgeving en de regionale samenleving? Het eerste terrein dat aantoonbaar een bijdrage levert aan de brede welvaart in de omgeving? Waarin oplossingen op het gebied van geluid, energie, water, licht, arbeidsmarkt, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit samenkomen met de wensen en belangen van bewoners, omliggende dorpen en het regionale bedrijfsleven?

Bounty 1: Op het niveau van het terrein zelf. We zoeken naar de beste oplossingen op het gebied van innovatie, crossovers en bedrijvigheid. Hoe kunnen bedrijven op het terrein individueel of gezamenlijk door middel van nieuwe bedrijfsprocessen en businessmodellen per saldo zorgen voor een positieve uitstoot of grondstoffen die waarde toevoegen? Hoe kunnen bedrijven door middel van open innovatie en samenwerking schaalbaarheid mogelijk maken, binnen de kaders van wat wettelijk is toegestaan en misschien zelfs met een positief effect op zaken als geluidshinder, lichtvervuiling, veiligheid en milieu?

Bounty 2: Effect op de maatschappij en leefomgeving. We zoeken naar de beste oplossingen, die het mogelijk maken dat de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder en de exploitatie van het terrein vanuit betrokkenheid bij de omgeving en de regio bijdragen aan de brede welvaart, voor nu en in de toekomst, doordat zij duidelijk een positief sociaal-maatschappelijk, economisch, ruimtelijke en/of ecologisch effect hebben.

Wie kan er meedoen?

We zijn op zoek naar teams van start-ups, gevestigde bedrijven, internationale bedrijven, studenten, kennisinstellingen, inwoners van het gebied of een combinatie daarvan. Helpen jullie Groningen de Oostpolder hét bedrijventerrein van de toekomst maken?

Wil je meedoen, maar heb je nog geen team? Toch gewoon inschrijven! Er is in de voorbereidingsperiode nog voldoende tijd om ofwel de aansluiting te zoeken bij andere teams, ofwel om bij te dragen als stakeholder of lid van een test- of validatiepanel.

Hoe kan ik me aanmelden?

Klik op de knop “Nu inschrijven!” en vul het online formulier in. Heb je nog geen team bij elkaar maar wil je wel meedoen of betrokken worden? Meld je toch gewoon aan en kom naar de eerste workshop!

Deelname aan de hackathon gaat via een vernieuwende, interactieve, digitale 3D-wereld van het Nationaal Programma Groningen, ontwikkeld door Odyssey Momentum (de “NPG Metaverse”). Dit samenwerkingsplatform maakt gebruik van 3D-technieken uit de gamewereld, om teams, juryleden en toeschouwers bij elkaar te brengen in een virtuele omgeving. Zo kunnen deelnemende teams met elkaar praten via voice- en videochat, brainstormen op digitale whiteboards, netwerken door virtueel rond te lopen, documenten uploaden en video's lanceren. Ook kun je in deze 3D-wereld andere deelnemers ontmoeten, in gesprek gaan met belanghebbenden en samen je plannen verder uitwerken.

Om gebruik te kunnen maken van dit platform moet je:

 • Beschikken over een laptop of desktop (het platform is nog niet mobile accessible!)
 • Een Momentum-account aanmaken – instructies hiervoor ontvang je van ons na sluiting van de inschrijfdeadline (5 oktober)
 • Mozilla Firefox of Google Chrome gebruiken als browser
 • NIET inloggen via een corporate network of remote desktop omgeving. Deze blokkeren het gebruik van Momentum.

Wat vragen we van je? Een winnend team:

 • Presenteert aan het eind van de hackathon een concept (plan van aanpak, businesscase, haalbaarheidsstudie prototype) waaruit duidelijk naar voren komt dat de impact op het gebied (in termen van geluid, lichtvervuiling, veiligheid, arbeidsmarkt, energie- en grondstoffenverbruik, etc.) zo klein mogelijk is of er zelf een positief effect wordt gerealiseerd. Het team maakt aannemelijk dat de oplossing die het team voor ogen is technisch en financieel haalbaar is. (Kwaliteit van de businesscase)

 • Laat zien dat het in staat is samen te werken met stakeholders, eigen ideeën bij te sturen op basis van input van stakeholders en partijen in het ecosysteem uit kan dagen om de uiteindelijke oplossing nog beter te maken. (Oplijning en samenwerking ecosysteem)

 • Laat zien dat er bij regionale en andere relevante stakeholders draagvlak en support is voor hun plan, alsmede bereidheid mee te ontwikkelen of te investeren. Je moet binnen 6 maanden klaar kunnen zijn om te starten met testen. Je werkt samen met stakeholders om de (positieve) impact van jouw oplossing te valideren en te bewijzen. (Pilot support)

 • Laat zien dat de oplossing die zij bieden een doorbraak betreft en maakt aannemelijk dat we dankzij deze oplossing iets kunnen wat we eerder niet konden. (Kwaliteit van de oplossing)

Wat zoeken we in een team:

 • Teams moeten laten zien dat ze affiniteit met en kennis hebben van duurzame innovatie, groene energie en/of high tech oplossingen
 • Teams moeten in staat zijn om het perspectief van technologische innovatie en crossovers te combineren met het perspectief van brede welvaart en welzijn in de regio
 • Teams moeten aantoonbaar beschikken over de ambitie en het vermogen om samen te werken – zowel met stakeholders als met andere teams
 • Teams moeten blijk geven van creativiteit, bereidheid tot samenwerking en inventiviteit, bijvoorbeeld in het zoeken naar groene, innovatieve oplossingen voor hun grondstoffenbehoefte, afvalstromen en energieverbruik
 • Teams moeten laten zien dat ze de ambitie en behoefte hebben om samen met stakeholders in het gebied verder te werken aan de uitkomsten van de hackathon en hieruit daadwerkelijk resultaten te bereiken

Wat kun jij winnen?

 • Er is € 25.000 prijzengeld beschikbaar, te verdelen over 2 “bounties” met mogelijk meerdere winnaars. Een winnend plan kan ondersteuning krijgen bij het realiseren van een pilot.
 • Werk in een unieke omgeving met nieuwe collega's aan innovatieve oplossingen
 • Vind nieuwe netwerken
 • Als jij wint, kan jouw naamsbekendheid in jouw vakgebied toenemen
 • PR exposure in een breed netwerk in het publieke domein

Met jouw inbreng kunnen we het bedrijventerrein van de toekomst creëren en een voorbeeld zijn voor alle toekomstige bedrijventerreinen!

Planning – belangrijke data om nu alvast in je agenda te zetten

 • 5 oktober 17:00 – sluitingsdatum aanmeldperiode
 • 19 oktober 14:00 – 17:00 Eerste voorbereidende workshop in de NPG Metaverse
  (ja het is online, en ja het is een 3D wereld, speciaal ontworpen voor grootschalige samenwerking en open innovatie)
 • 31 oktober 14:00 – 17:00 Tweede voorbereidende workshop, NPG Metaverse
 • 9 november 14:00 – 17:00 Derde en laatste voorbereidende workshop, NPG Metaverse
 • 17 & 18 November – GAME TIME! Tweedaagse online hackathon
Voorbeeld NPG Metaverse

Voor inwoners van het gebied

De hackathon in de Oostpolder staat open voor deelname door inwoners! Wil jij meedenken met de innovatieve ideeën van bedrijven, een bijdrage leveren of deelnemende teams helpen hun ideeen te testen? Of wil je misschien meedoen met een team? Het kan allemaal. Je kunt een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je interesse kenbaar te maken.