Toegankelijkheid

Skip to main content

Waarom een nieuw bedrijventerrein?

De ontwikkeling van de Oostpolder is voor Groningen en de Groningers belangrijk

 • Deze uitbreiding zorgt voor werkgelegenheid. Bedrijven waar we ons op richten zijn bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en nieuwe, innovatieve sectoren.
 • Dit brengt werkgelegenheid, voor hoog en lager geschoolde mensen.
 • Ook levert het tijdelijke werkgelegenheid op, bijvoorbeeld tijdens de bouw van de bedrijfspanden. En ook afgeleide werkgelegenheid, in toeleverende bedrijven en diensten.
 • Werkgelegenheid zorgt voor behoud en versterking van de leefbaarheid in de dorpen. We verwachten een toename van het aantal inwoners en dat komt ten goede aan de leefbaarheid van dorpen. Want meer inwoners, is behoud van scholen, winkels, kerken en horeca. Ook zal de vraag naar woningen toenemen.
 • De Oostpolder biedt ook kansen om het duurzame stopcontact van Nederland te worden. We willen de gaswinning afbouwen en de productie van schone energie voortzetten. Groningen is van oudsher dé energieprovincie van Nederland en dat willen en moeten we blijven. Want Nederland is klaar voor schone en duurzame energie.

De provincie en de gemeente stellen vier voorwaarden aan de ontwikkeling van de Oostpolder

 • Zo veel mogelijk behoud van de woonfunctie in de omliggende dorpen. Nieuwe bedrijven zijn mogelijk binnen vastgestelde en wettelijk toegestane milieunormen. Dit gaat om normen voor geluid maar ook voor externe veiligheid en luchtkwaliteit (geur en stof).
 • Er moeten goede overgangszones worden ingericht. Dat zijn buffers tussen het bedrijventerrein en de huizen. In deze zones is ruimte voor water en groen, vooral ook voor activiteiten, die u als inwoners daar graag zou willen zien.
 • Het bedrijventerrein is ‘windinclusief’. Dat betekent dat het nieuwe windpark een gegeven is bij bij de inpassing van bedrijven.
 • We werken de plannen uit in een ‘open planproces’. We werken daarom in goed overleg met alle belanghebbenden.

Veel gestelde vragen

 • Waarom is de ontwikkeling van de Oostpolder voor Groningen en de Groningers belangrijk?

  De provincie Groningen en gemeente Het Hogeland hebben in hun collegeprogramma's vastgelegd dat zij zich willen inzetten voor de versterking van de regionale economie. De ontwikkeling van de Oostpolder is daarbij belangrijk vanwege de werkgelegenheid, die daarmee wordt gecreëerd. Het brengt werkgelegenheid in innovatieve bedrijven. Daarbij gaat het om diverse vormen van werkgelegenheid, voor hoog en lager geschoolde mensen. Ook levert het tijdelijke werkgelegenheid op, bijvoorbeeld tijdens de bouw van de bedrijfspanden. En afgeleide werkgelegenheid, in toeleverende bedrijven en diensten op.

  Werkgelegenheid zorgt voor behoud en versterking van de leefbaarheid in de dorpen. We verwachten een toename van het aantal inwoners en dat komt ten goede aan de leefbaarheid van dorpen. Want meer inwoners, is behoud van scholen, winkels, kerken en horeca. Ook zal de vraag naar woningen toenemen.

  De Oostpolder biedt daarnaast kansen om het duurzame stopcontact van Nederland te worden. We willen de gaswinning afbouwen en de productie van schone energie voortzetten. Groningen is van oudsher dé energieprovincie van Nederland en dat willen en moeten we blijven. Want Nederland is klaar voor schone en duurzame energie.

 • Is er wel vraag naar nieuw bedrijventerrein?

  Uit onderzoek blijkt dat er een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels van bedrijven die zich in Noordoost-Groningen willen vestigen. Dit gaat om waterstofgerelateerde bedrijven, batterijfabrieken en datacenters, maar ook aan nieuwe vormen van high tech bedrijven. Deze bedrijven brengen ons een gevarieerde werkgelegenheid en vernieuwingsmogelijkheden. Daarvan gaan we in Groningen de positieve, economische effecten merken.

 • Er is toch nog voldoende aanbod op bestaande bedrijventerreinen?

  De ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostpolder is een belangrijke voorwaarde om de kansen voor de economische versterking van Noordoost-Groningen te benutten. Er zijn nauwelijks locaties beschikbaar voor de vestiging van dit type bedrijven, die deze grote kavels nodig hebben.

  Op bestaande bedrijventerreinen zijn te weinig echt grote kavels beschikbaar.

 • Wat is het overheidsstandpunt over de vestiging van hyperscale datacentra?

  De overheid wil voorkomen dat nieuwe hyperscale datacentra zich overal in Nederland kunnen vestigen en heeft daarover een ontwerpbesluit genomen. Kijk hier voor meer informatie.