Toegankelijkheid

Skip to main content

Plannen tot nu toe

Samenwerking met de inwoners van de dorpen rondom de Oostpolder is voor de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland essentieel. Bij de uitwerking van de ruimtelijke plannen en bijbehorende regelingen zijn omwonenden daarop op verschillende manieren gevraagd hun inbreng te geven. Op verschillende manieren. Er zijn gesprekstafels over hoe het bedrijventerrein er uit kan gaan zien en hoe de groen-blauwe bufferzone tussen de Oostpolder en de kernen wordt ingericht. Een derde gesprekstafel werkt de compensatie- en garantieregeling uit.

Kijk onder gesprekstafels naar de idee├źn die er nu liggen.